FAQs Complain Problems

जिराभवानी गाउँपालिकाको मोबार्इल एप्स सुरुहुन केही दिन बाँकी

जिराभवानी गाउँपालिकाको मोबार्इल एप्स सुरु

जिराभवानी गाउँपालिकाले गाउँका सुचना सहित हाम्रो गाउँपालिका  मोबार्इल एप्स सर्वजानिक गरनेछाै ।

लिङ्क https://play.google.com/store/apps/details?id=np.gov.MoFALD

आर्थिक वर्ष: