FAQs Complain Problems

यस जिराभवानी गाउँपालिकामा यहाँहरुलार्इ स्वागत छ। प्रविधि मैत्री गाउँलार्इ वातावरण मैथ्री पनि बनाअौ जता ततै फोहर नफालौ ।

एम आइ एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायक सम्वन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशित सूचना ।

विवरण पठाइएको सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

संक्षिप्त परिचय

यस जिराभवानी गाउँपालिकामा यहाँहरुलार्इ स्वागत छ।  यो गाउँपालिका वडा २ सेढवा मा पर्छ। हाम्रो जिराभवानी गाउँपालिकाको स्थापना २०७४ साल जेष्ठ ११ गते को नेपाल सरकारको राजपत्र  भाग ४ मा जिराभवानी गाउँपालिकामा  नामाकरण गरिएको पाइन्छ । सावीकको सुवर्णपुर गाउँपालिकाको २ वटा वडा र पटेरवासुगैली गाउँपालिकाको ३ वटा वडा मिले नयाँ गाउँपालिकाको रुपमा जन्म पाइन्छ ।यस सर्वोच्च अदालतको निर्णय पशचात २०७४ भाद्र १ देखि यस जिराभवानी गाउँपालिकाको स्थापना भयाे।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना प्रविधि अधिकृत