FAQs Complain Problems

सामाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

  • मिति: 03/28/2024 - 10:57
    जिराभवानी गाउँपालिकामा क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियानका लागि देहाय बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति (सेवा करारमा) आवश्यक भएको हुदाँ योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरूबाट ७ (सात) दिन भित्र दरखास्त आव्हान...

पदाधिकारी

शिक्षा शाखा प्रमुख
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत