FAQs Complain Problems

सामाचार

Pages

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शिवराज फुयाँल शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा shiwarajp@gmail.com ९८६४२१३५६४
मुकेश कुमार मिश्र अधिकृत छैठो आर्थिक प्रशासन शाखा mishramukesh2072@gmail.com ९८५५०३८३३१
बन्टी कुमार चाैरसीया इन्जिनियर भौतिक पूृ्र्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा bantikumarchaurasiya@gmail.com 9855011144
मदन प्रसाद सत्याल नायब सुब्बा प्रशासन 9823645071
अजय दास थारु अधिकृत छैठो स्वास्थ्य इकाई 9845034433
रामप्रवेश यादव नायब सुब्बा सामाजिक विकास शाखा ramprabesh726@gmail.com 9854032058
रन्जिता पौडेल सहायक पाचौ सहकारी शाखा प्रमुख ranjitapoudel38@gmail.com 9842640427
चन्दन कुमार साह सहायक पाचौ जिन्सी शाखा shahchandan806@gmail.com 9855011735
जय चन्द्र कुमार चाैरसीया सव-इन्जिनियर प्रविधिक chaurasiya71jaychandra@gmail.com ९८४५७८६७७१
जितेन्द्र मिश्रा नायब सुब्बा मेडपा प्रमुख ९८४५१८८४९७
जावेद जाफर सव-इन्जिनियर प्राविधिक सहायक jabedalam9045@gmail.com 9746680962
नविन कुमार बैठा अमिन नापी शाखा / प्राविधिक 9865416837
सरोज दास सहायक कम्प्युटर अपरेटर sarojdaskly@gmail.com ९८१४२८७५१३
रामानन्द चौधरी एम.आइ.एस अपरेटर प्रविधिक respond2rn@gmail.com 9845229703
अनु कुमारी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा kumarianu4912@gmail.com 9865130145
सिरता खड्का
विमला पुन
नागेन्द्र साह तेली सवारी चालक ट्रिपर चालक ९८०७२६५२७४
ब्रजभुसन पटवारी थारु सवारी चालक सवारी चालक 9845192324
चन्जित कुमार साह सवारी चालक 9819259241
श्रीराम पटेल कार्यालय सहायोगी 9844402918
तपसि राम महारा पोषण tapasirammahara@gmail.com 9811800448
नगिन्द्र महतो थारु कार्यालय सहायोगी ९८१४२२४७४८
अमित कुमार गिरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत giriamit111@gmail.com ९८५५०१५१००
अजय कुमार दास थारू स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वस्थ्य