FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्राण मेहता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५५०१५१००
सफिकुल अंसारी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख saphikul2075@gmail.com 9845495140
विजय महतो थारु इन्जिनियर प्रविधिक tharubijay@gmail.com ९८६०१११६५०
बन्टी कुमार चाैरसीया सिभिल र्इन्जिनियर प्रविधिक bantikumarchaurasiya@gmail.com 9855011144
प्रेमशिला चौधरी सूचना प्रविधि अधिकृत IT cpremshila@gmail.com 9865120132
जावेद जाफर प्राविधिक सहायक jabedalam9045@gmail.com 9809203208
जितेन्द्र मिश्रा ना.सु याेजना ९८४५१८८४९७
जय चन्द्र कुमार चाैरसीया सव इन्जिनियर प्रविधिक ९८४५७८६७७१
उपरेन्द्र प्रसाद गाैरो समाजिक परिचालक याेजना ९८४५१९१९१५
नविन कुमार बैठा अमिन
सरोज दास कम्प्युटर अपरेटर sarojdaskly@gmail.com ९८१४२८७५१३
रामानन्द चौधरी MIS कम्पुटर अपरेटर प्रविधिक respond2rn@gmail.com 9845229703
अनु कुमारी MIS फिल्ड सहायक kumarianu4912@gmail.com 9865130145
सिरता खड्का लघु उद्यम विकास सहजकर्ता
विमला पुन लघु उद्यम विकास सहजकर्ता
नागेन्द्र साह तेली सवारी चालक ९८०७२६५२७४
चन्जित कुमार साह सवारी चालक
मनोज कुमार दास कार्यालय सहायक
नगिन्द्र महतो थारु कार्यालय सहायक ९८१४२२४७४८
श्रीराम पटेल कार्यालय सहयाेगी ९८२१८१६९२७
तपसि राम महारा पोषण स्वंयमसेवक पोषण tapasirammahara@gmail.com 9811800448