FAQs Complain Problems

सामाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

यस गाउँपालिकाद्धारा मिति २०८०।०४।०६ गते लिखित परिक्षा र मिति २०८०।०५।०३ गते अन्तर्बार्ताको पदपूर्ति समितिको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको छ।

सुचीमा परेका उम्वेदवारहरूको लिखित परीक्षा हुने जानकारीको लागि सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि सुचना अहवान गरिएकोमा प्रारम्भिक सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूको तपसिल बमोजिमको विज्ञापनहरूको निम्‍न मिति, समय र स्थानमा लिखित परीक्षा हुने सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

यस जिराभवानी गाउँपालिकामा पद धारण गरेको व्यक्तिको आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मिति देखि ६० (साठी) दिन भित्र सम्पति विररण बुझाउनु हुन व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

Pages