FAQs Complain Problems

सामाचार

Pages

७९-८०

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

यस जिराभवानी गाउँपालिकामा पद धारण गरेको व्यक्तिको आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मिति देखि ६० (साठी) दिन भित्र सम्पति विररण बुझाउनु हुन व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

न्यूनत्तम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages