जिराभवानी गाउँपालिकाद्धारा पाँचाै वटा वडाका लागि पाँचवटा माेटर सार्इकल खरिद